Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Utsläpp av brännolja - Östra hamnen, MSF hamnen

Ett utsläpp av brännolja har under eftermiddagen skett i Östra hamnen.

Oljan finns främst i MSF hamnen och driver norrut. Lukt av olja känns i hamnområdet.

"Orsaken är känd och under utredning. Eftersom det är fråga om en flyktig vätska och beroende på platsen är det inte möjligt att sanera, utan den kommer att avdunsta inom kort" säger oljeskyddschefen  Niklas Karlman på infrastrukturavdelningen.

Publicerad 8.6.2020
Uppdaterad 8.6.2020