Alarmcentralen har flyttat till nya lokaler och Ålarm är i fullt bruk

Polishuset i vinterskrud

Idag, den 11 april 2022 kl 13:02, flyttade Alarmcentralen in i de nyrenoverade lokalerna i Polishuset på Strandgatan i Mariehamn. I och med detta tas ett avgörande steg i en omfattande omorganiseringen av polismyndighetens arbete gällande utförande av alarmfunktioner och upprätthållande av omvärldsbevakning och lägesbild.

Från och med den 15 april 2022 bildas en ny enhet inom Ålands Polismyndighet som benämns Alarm- och lägescentralen. Enheten kommer att sköta de uppgifter som tidigare ankommit på Alarmcentralen samt myndighetens jour-funktion. Enheten kommer att bemannas av tidigare alarmoperatörer och poliser.

Under föregående vecka började Alarmcentralen också att använda sig av vår alarmeringsplattform Ålarm för alla inkommande och utgående larm. Implementeringsprocessen har varit komplicerad och omfattande men nu kan vi alltså använda vår nya teknik fullt ut.

Jag vill passa att tacka alla som varit involverade i ovanstående arbete. Utan era insatser hade det inte varit möjligt! STORT TACK!

 

Johan Ehn,

alarmmästare

Publicerad 11.4.2022
Uppdaterad 11.4.2022