Sjöräddning

Gränsbevakningsväsendet leder sjöräddningsverksamheten och utför efterspaningar och sjuktransporter på sitt övervakningsområde. Gränsbevakningsväsendet sköter också polisuppgifter och svarar för tullövervakningen vid de gränsövergångsställen, där Tullverket inte har verksamhet.

På havsområdet bedrivs samarbete med Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Försvarsmakten och miljömyndigheterna. Gränsbevakningsväsendet har modern materiel för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor.

Vid olycka till sjöss når ni sjöräddningscentralen, MRCC, genom 112 eller genom Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000.

Mer information hittar ni på gränsbevakningens hemsida.

Publicerad 17.1.2020
Uppdaterad 23.1.2020