Nödnummer 112

Nödnumret 112 skall användas i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta. I en nödsituation är det viktigast att komma ihåg nödnumret 112 och ringa till det så snabbt som möjligt, så att hjälpen snabbt kommer fram.

Du behöver inte vara rädd för att ringa nödnumret, och du behöver inte heller lära dig utantill några särskilda instruktioner innan du ringer till nödnumret. Utbildade alarmoperatörer ställer de frågor som behövs. De ger dig också råd och handledning.

Vid en nödsituation

 1. Kontrollera att inte flera personer ringer in samtidigt
  Särskilt vid t.ex. trafikolyckor kan det hända att många personer ringer 112 samtidigt utan att veta om det. Detta kan fördröja alarmcentralens arbete eftersom varje samtal måste behandlas och kontrolleras. Det stämmer dock att det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite, men kom ihåg att frågan ”är det någon som har alarmerat?” kan leda till att mycket viktig tid sparas in. 
 2. Ring nödnumret själv om du kan
  Det är viktigt att den som behöver hjälp ringer nödsamtalet själv, eftersom han eller hon bäst kan ge den information som alarmoperatören behöver för att besluta vilken hjälp som ska skickas till platsen. Ett nödmeddelande som kommer genom mellanhänder kan fördröja hjälpen. 
   
 3. Berätta vad som har hänt
  Alarmoperatören svarar alltid ”Alarmcentralen, vad är det som har hänt?” Genom att svara på denna fråga så vet alarmoperatören vilka resurser som behövs initialt. 
   
 4. Ange exakt adress och kommun
  Det finns likalydande adresser i kommunerna på Åland. Därför är det viktigt att uppge både adressen och orten. Skriv upp din adress och häng upp den på ett synligt ställe hemma hos dig, så att du säkert anger rätt adress om du råkar ut för en nödsituation. Kom ihåg att du är van att köra hem till dej och det verkar helt självklart var du bor, men för en utomstående kan en vägbeskrivning behövas. Alarmcentralen har kartprogram som klarar av snabba sökningar, men alarmoperatören kontrollerar ändå upp uppgifterna för att säkerställa att resurserna skickas till rätt ställe.
   
 5. Svara på frågorna
  De frågor som alarmoperatören ställer är viktiga. De fördröjer inte hjälpen. I brådskande fall larmar operatören hjälpande myndigheter och samarbetspartner redan under samtalets gång. Operatören ger de larmade enheterna också tilläggsinformation om händelsen.
   
 6. Handla enligt de instruktioner du får
  Operatören är utbildad att ge instruktioner i olika situationer. Det är viktigt att du följer operatörens instruktioner. Rätta åtgärder i initialskedet har ofta stor betydelse för slutresultatet. 
   
 7. Avsluta samtalet först när du blir tillsagd att göra det
  Hjälpen kan fördröjas om samtalet avslutas i förtid. Avsluta samtalet först när operatören gett dig tillstånd att göra det. Håll telefonlinjen fri. Operatören eller personalen som är på väg till olycksplatsen kan behöva ringa dig och fråga efter mer information om händelsen.