ALC

Landskapsalarmcentralen och Ålands Polismyndighets jour är numera sammanslagna och bildar enheten Alarm- och lägescentral ALC inom Ålands Polismyndighet.

Vi sitter i gemensamma utrymmen på Strandgatan 27.

Vid akuta nödsituationer ring 112!

Om ärendet inte är brådskande ring tel.nr. 19 000 om det gäller alarmcentralens område.

Icke brådskande polisiära ärenden hänvisas till polisens växel tel.nr. 527 100 kanslitid.

Gemensamt faxnummer 17 244.

Publicerad 29.1.2023
Uppdaterad 29.1.2023