Myndighetspersoner uppradade på bild  framför brandbil

Om Alarmcentralen

Alarmcentralens uppgift är att ta emot nödanmälningar och på basen av dem bedöma hjälpbehovet och alarmera ut erforderliga räddningsresurser under alla dygnets tider .

Alarmcentralen ska:

  • alarmera den närmast olycksplatsen, eller i övrigt lämpligaste, räddningsresursen samt att upprätthålla behövliga förbindelser mellan myndigheter, organisationer och andra.
  • handha inkommande beställningar av sjuktransporter.
  • förena nödsamtal avsedda för andra myndigheter och inrättningar till deras vederbörande jourställen.
  • bevaka brand- och andra alarmanläggningar som är anknutna till alarmcentralen och verkställa erforderliga alarm och anmälningar.
  • upprätthålla beredskap för att vid behov fungera som signal- och ledningscentral för brand och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och räddningstjänsten i övrigt.
  • förmedla information om räddningstjänst- och säkerhetsfrågor mellan myndigheter, inrättningar och andra samt tillse att befolkningen varnas för olyckor eller andra farosituationer.
  • hålla uppgifter om ledningsarrangemang och om de resurser som står till förfogande aktuella.
  • samla statistiska uppgifter om nödmeddelanden, olyckor och räddningsverksamhet och vid behov förmedla dem till räddningsmyndigheterna.