Brand- och Räddningsväsendet på Åland

Varje kommun på Åland ansvarar för att brand- och räddningsväsendet fungerar i kommunen. Detta sköts till största del av avtalsbrandkårer, brandkårer som slutit avtal med kommunen och bemannas med frivillig personal. De kallas ibland för frivillig brandkår, FBK och innebär som namnet antyder att ingen jour och beredskap normalt upprätthålls. Det finns 18 frivilliga brandkårer på Åland.

I Mariehamn finns Ålands enda heltidsbrandkår, Mariehamns Räddningsverk som har personal beredd att åka på utryckning dygnet runt inom sitt verksamhetsområde, som är Mariehamn och dess omnejd.

Brand- och räddningsområden

Brand och räddningsväsendet på Åland är uppdelat i två distrikt och har varsin räddningschef. Det operativa räddningsarbetet utförs av de operativa styrkorna vid Räddningsverket i Mariehamn och de frivilliga brandkårerna i kommunerna. Det operativa räddningsarbete leds av en räddningsledare som under jourtid är gemensam för hela Åland. 

Mer information om Mariehamns Räddningsverk (MRV) på Mariehamns stads webbplats

Mer information om Räddningsområde Ålands Landskommuner (RÅL) på Jomala kommuns webbplats

Publicerad 15.8.2019
Uppdaterad 23.1.2020