Ålarm - Alarmcentralen går in i 2020-talet

Bild från utbildningstillfälle

Sedan 2 år tillbaka har det pågått ett intensivt arbete med att bygga Alarmcentralens nya datasystem för in- och utalarmering. Just nu ligger fokus på arbetet på att mata in basdata i programmet parallellt som systemen testas.

Systemet som köpts in heter Insta Respons och bygger på samma tekniska plattform som finska Nödcentralsverkets ERICA-system som driftsats under senaste år. Det åländska systemet går under namnet Ålarm. Idag och i fredags förra veckan har alarmoperatörerna fått en första utbildning på programmet som är tänkt att kunna börja användas operativt i november detta år.

- Det nya systemet tar oss tekniskt in i 2020-talet och ger oss möjlighet att öka driftsäkerheten och kvaliteten på vår service, säger Tf alarmmästare Johan Ehn.

Ålarm har byggts utgående från principen att alla våra system skall vara redundanta dvs om ett fel uppstår i någon del så ska andra delar automatiskt slå in så att driftstörningar i förhållande till allmänheten och de myndigheter vi samarbetar med ska blir så omärkbara som möjlig. Med Ålarm får alarmoperatören nya verktyg som t.ex automatisk positionering av vissa inkommande samtal samt ett elektroniskt beslutsstöd som försnabbar arbetet med att bedöma hjälpbehov och larma rätta räddningsresurser till sjuka och nödställda.

- Att nu komma igång med utbildningen och se att systemen långt fungerar som vi tänkt oss känns mycket bra. Ännu återstår mycket arbete men jag ser verkligen fram emot att få ta systemen i bruk under senhösten säger Johan Ehn.

Vi kommer att återkomma senare med mera information om implementeringen av Ålarm vart efter arbetet fortskrider eftersom vår operativa verksamhet i vissa sammanhang kan komma att påverkas. Naturligtvis kommer vi också att ge en närmare presentation av systemet när vi slutligen tar Ålarm i operativ drift.

Publicerad 12.5.2020
Uppdaterad 12.5.2020