112 - Ett gemensamt nummer för hjälp i hela Europa

112 dagen

Visste du att 112 är ett gemensamt nödnummer för hela EU? Det betyder att du kan ringa 112 var som helst i hela EU och få hjälp i en akut nödsituation.

Den 11 februari firas 112-dagen i hela EU. Dagen är ett initiativ av European Emergency Number Association (EENA). Dagen infördes 2009 och uppmärksammas över hela Europa.

På Åland är det vi på Landskapalarmcentralen (i dagligt tal Alarmcentralen), en enhet inom Ålands Polismyndighet, som tar emot samtal som kommer in via 112. Efter att våra alarmoperatörer intervjuat den inringande larmas rätt resurser till platsen eller å vidareförmedlas samtalet till rätt myndighet.

Genom att ringa 112 på Åland kan du vid akutsjukdom, olycksfall eller annan akut händelse få hjälp av polis, ambulans, brandkår eller sjöräddning. För att detta ska vara möjligt krävs ett mycket nära samarbete mellan samtliga blåljusmyndigheter och oss på Alarmcentralen. Det är också viktigt att komma ihåg att 112 inte är ett allmänt informationsnummer som man ringer vid t.ex. strömavbrott. Inte heller ska 112 användas om man har en katt som sitter i ett träd eller en svan som man tror är fast frusen i isen.

När du ringt 112 är det viktigt att svara på alarmoperatörens frågor för att så snabbt som möjligt få rätt hjälp till rätt plats. Det är bra att vara förberedd på att kunna svara på vart man behöver hjälpen. Vår tekniska utrustning kan ibland hjälpa oss med att automatiskt få den uppringandes position, men en adress eller GPS-position hjälper oss alltid att få en så exakt position som möjligt. Här vill vi påminna om att man via olika mobil- och kart-appar på ett enkelt sätt kan hitta sin egen position. Det är också viktigt att komma ihåg att du själv kan få fram din position via finländska Nödcentralsverkets eller svenska SOS Alarms 112-appar men att dessa inte kan skickas till oss på Alarmcentralen.

Årets nationella tema för 112-dagen är "Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans". Temat syftar till att belysa att säkerhet är något som inte bara finns där utan det är något som var och en av oss måste vara med och skapa.

Myndigheterna på Åland inom polis, brand och räddning, ambulans och sjöräddning jobbar dagligen tillsammans för att stärka din och hela samhällets säkerhet genom att dels jobba förebyggane och dels agaera enskilt eller tillsamns för att hjälpa dig om olyckan är framme. Alarmcentralen och det allmänna nödnumret 112 är där spindeln i nätet. Vi tar emot nödanmälningen, bedömer behovet av hjälp, larmar lämpliga myndigheter och resurser och bistår sedan med fortsatt koordinering av uppdraget. 

Du som privatperson är också en viktig aktör i arbetet att skapa största möjliga säkerhet i vårt samhälle. Blir någon i din närhet akut sjuk eller blir du vittne till en olycka är det vktigt att just du agerar. Steg ett är att du vid behov ringer 112 och berättar vad som hänt. Det är också bra att förbereda sig genom att skaffa sig kunskaper om första hjälp. I väntan på att hjälpen kommer till platsen är det viktigt att du stannar kvar och gör vad du kan.

Med en fungerande hjälpkedja, börjande med dig som ringer 112, via alarmoperatören till räddningsenheterna som kommer till platsen och de resurser som därefter tar vid, kan vi tillsammans skapa ett säkert samhälle!

Tyvärr hann vi inte skapa någon större kampanj detta år men jag har lånat lite av det material som vår samarbetspartner i riket, Nödcentralsverket, har tagit fram. Stort tack till Nödcentralsverket för en mycket fin kampanj!

I samband med 112 dagen kommer myndigheterna att testa det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden. Klockan 11.00 bryts alla sändningar i kanaler som hörs på Åland och ett varningsmeddelande från befolkningsskyddet på Åland går ut. Klockan 11.20 sänder sedan befolkningsskyddet i Finland sitt varningsmeddelande och det hörs i alla radiokanaler i hela landet. Information om testet publiceras också på www.kris.ax.

Publicerad 11.2.2022
Uppdaterad 11.2.2022