112 – ett gemensamt nödnummer för hela EU

Loggo 112-dagen

Visste du att 112 är ett gemensamt nödnummer för hela EU? Det betyder att du kan ringa 112 var som helst i hela EU och få hjälp i en akut nödsituation.

Den 11 februari firas 112-dagen i hela EU. Dagen är ett initiativ av European Emergency Number Association (EENA). Dagen infördes 2009 och uppmärksammas över hela Europa.

På Åland är det vi på Landskapalarmcentralen (i dagligt tal Alarmcentralen), en enhet inom Ålands Polismyndighet, som tar emot samtal som kommer in via 112. Efter att våra alarmoperatörer intervjuat den inringande larmas rätt resurser till platsen eller å vidareförmedlas samtalet till rätt myndighet.

Genom att ringa 112 på Åland kan du vid akutsjukdom, olycksfall eller annan akut händelse få hjälp av polis, ambulans, brandkår eller sjöräddning. För att detta ska vara möjligt krävs ett mycket nära samarbete mellan samtliga blåljusmyndigheter och oss på Alarmcentralen. Det är också viktigt att komma ihåg att 112 inte är ett allmänt informationsnummer som man ringer vid t.ex. strömavbrott. Inte heller ska 112 användas om man har en katt som sitter i ett träd eller en svan som man tror är fast frusen.

När du ringt 112 är det viktigt att svara på alarmoperatörens frågor för att så snabbt som möjligt få rätt hjälp till rätt plats. Det är bra att vara förberedd på att kunna svara på vart man behöver hjälpen. Vår tekniska utrustning kan ibland hjälpa oss med att automatiskt få den uppringandes position, men en adress eller GPS-position hjälper oss alltid att få en så exakt position som möjligt. Här vill vi påminna om att man via olika mobil- och kart-appar på ett enkelt sätt kan hitta sin egen position. Det är också viktigt att komma ihåg att du själv kan få fram din position via finländska Nödcentralsverkets eller svenska SOS Alarms 112-appar men att dessa inte kan skickas till oss på Alarmcentralen.

I Finland och här på Åland testar myndigheterna det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden på den nationella nödnummerdagen den 11.2.2021 kl. 11.20. Vid testningen sänds ett test meddelande via radio och tv och finns på text-tvs sida 112. Information om testet publiceras också på www.kris.ax.

Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 11.2.2021