Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område!
Skog som brinner

Varning för skogsbrand

Enligt Räddningslag (2006:106) för landskapet Åland 31§ är det förbjudet att göra upp öppen eld i naturen eller att använda redskap och anordningar som kan orsaka brand i naturen under tider då varning för skogsbrand är utfärdad. Inom tätbebyggt område, enligt lagen inom ett område som angetts med trafikskylt för tätort, är detta alltid förbjudet utan räddningschefens tillstånd.

Alarmcentralen kontrollerar varje dag kl 12. aktuellt läge med Finlands Meteorologiska Institut och fattar därefter beslut om att  utfärda eller drar tillbaka varning för skogsbrand.

Aktuellt varningsläge publiceras högst upp på vår hemsida under tider (vanligen april/maj-september) då risk för skogsbrandvarning råder samt förmedlas vidare till andra myndigheter och media.

Nyheter inom Varningar

29.4.2020 - Räddningsmyndigheternas beslut gällande uppgörande om eld utomhus under Valborgsmässoafton
Sedan en tid tillbaka har Alarmcentralen, utgående från de mätvärden som Finlands Meteorologiska Insitut (FMI) förser oss med, utfärdat varning för skogsbrand vilket betyder att det råder ett...
Läs mer om Räddningsmyndigheternas beslut gällande uppgörande om eld utomhus under Valborgsmässoafton ›
4.4.2020 - Fjolårsgräser är torrt - Stor risk att öppen eld sprider sig fortare än man tror
Vi får just nu en hel del frågor gällande om man får elda utomhus eller inte.   Enligt räddningslagen råder det eldningsförbud utomhus då varning för skogsbrand råder och dessutom alltid inom...
Läs mer om Fjolårsgräser är torrt - Stor risk att öppen eld sprider sig fortare än man tror ›
Publicerad 27.3.2020
Uppdaterad 24.4.2020