Fältchef Tom Göstas bredvid ambulans M191

Ambulansverksamheten på Åland

Ambulanssjukvården på Åland upprätthålls av Mariehamns Räddningsverk på uppdrag av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Dygnet runt finns tre stycken ambulanser samt en ambulanshelikopter tillgängliga för att hjälpa dig vid akuta sjukdomsfall och allvarliga olyckshändelser. Samtliga ambulanser är stationerade i Mariehamn och helikoptern är baserad på Mariehamns flygplats.

Utveckling och utbildning

Ambulanssjukvården är under stor utveckling och idag påbörjas medicinsk behandling redan i hemmet att jämföra med förr i tiden då ambulansen endast var ett transportmedel för sjuka och skadade patienter. Personalen, som är en blandning av ambulanssjukvårdare/brandmän och ambulanssjukskötare, har utöver sin grundutbildning även regelbunden fortbildning.

Vid behov genomförs kurser i PHTLS (PreHospital Trauma Life Support) och ATSS (Akut Trauma Sjukvård för Sjukskötare) gemensamt med akutmottagningens personal. Därtill anordnas årliga konceptutbildningar för återupplivningssituationer och regelbundet återkommande utbildningsdagar med aktuella ämnen.

Helikopter

För sjuktransporter från skärgården används ofta en ambulanshelikopter. Även många sjukdomstillstånd kräver vård eller undersökningar utanför Åland. ÅHS ambulanshelikopter transporterar patienter till och från sjukhus som ger den specialvård ÅHS inte kan erbjuda. Ambulanshelikoptern transporterar även personer från annan ort som insjuknat på Åland till deras hemsjukhus. Helikoptern anlitas i de fall där patienten av medicinska skäl inte klarar av något annat färdmedel.

Läs mer om Ambulansverksamhet på Ålands hälso- och sjukvårds webbplats

Publicerad 15.8.2019
Uppdaterad 23.1.2020