Uppdatering om informationstelefon/Uppdate about the dedicated phone line for general questions.

Den informationstelefon som Ålands landskapsregering öppnade igår kommer också att vara öppen under lördag och söndagar. Telefonen nås på 018 25 572 eller 018 25 573 och håller öppet klockan 08:00 till 20:00.

Frågor som rör själva coronaviruset, symptom och vård besvaras fortsättningsvis av ÅHS på coronalinjen, telefon 018 535 313 som är öppen måndag till fredag klockan 8:00-16:00 och lördagar, söndag och övriga helgdagar klockan 9:00-16:00.

Informationsläget ändras kontinuerligt och uppdaterad information hittas på Ålands Landskapsregerings hemsida.

The dedicated phone line for general questions  that was opened by the government of Åland  yesterday will also be kept open during the weekend. The phone line is available at 018 25 572 or 018 25 573 and will service between the hours of 8 and 20.

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 19.3.2020