Risken för gräsbrand stor!

Bild på brand i terrängen

Meterologiska Institutet i Helsingfors varnar för att, det som vanligt under våren, är mycket torrt i terrängen på Åland. En varning för stor risk för gräsbränder har därför utfärdats. 

Vi påminner om att den Varning för gräsbrand som ges av Meteorologiska Institutet för Ålands del enbart är en uppplysning (inget eldningsförbud) om att risken för gräsbränder är stor och att man ska iakta försiktighet när man handskas med öppen eld i naturen.

Mera information gällande varningsmeddelanden kring  risk för bränder i skog och mark hittar ni på följande länk!

 

Publicerad 24.3.2022
Uppdaterad 24.3.2022