Skogsbrandsvarning råder ej! - Eldningsförbud råder endast i tätbebyggt område!

Markbrand

Typ av alarm: 

Litet alarm

Kommun: 

Hammarland

Befäl: 

Lennart Johansson

Avslutat: 

Avslutat
Börkevägen
Publicerad 6.6.2021
Uppdaterad 7.6.2021