Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Brand i Elapparatur

Typ av alarm: 

Litet alarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Karl Nordlund

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 18.10.2020
Uppdaterad 18.10.2020