Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Automatbrandalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Krister Koskinen

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 1.4.2021
Uppdaterad 1.4.2021