Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap

Avslutat: 

Avslutat
Hotell Adlon
Publicerad 19.4.2024
Uppdaterad 19.4.2024