Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Mariebad
Publicerad 8.3.2023
Uppdaterad 8.3.2023