Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Daghemmet Strandbacken
Publicerad 1.7.2022
Uppdaterad 1.7.2022