Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Strandnäs studentbostäder/hotell
Publicerad 13.5.2022
Uppdaterad 13.5.2022