Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Fartyget Pommern
Publicerad 24.10.2021
Uppdaterad 24.10.2021