Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Daghemmet Vinkelboda
Publicerad 26.7.2021
Uppdaterad 26.7.2021