Automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Hotell Arkipelag
Publicerad 20.7.2021
Uppdaterad 21.7.2021