Skogsbrandsvarning råder ej! - Eldningsförbud råder endast i tätbebyggt område!

Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Ålands yrkesskola
Publicerad 8.6.2021
Uppdaterad 8.6.2021