Skogsbrandsvarning råder ej! - Eldningsförbud råder endast i tätbebyggt område!

Automatalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Johan Söderberg

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 13.5.2021
Uppdaterad 13.5.2021