Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Ted Andersson

Avslutat: 

Avslutat
Hotell Arkipelag
Publicerad 16.11.2020
Uppdaterad 16.11.2020