Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

automatalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Krister Koskinen

Avslutat: 

Avslutat
Gullåsen
Publicerad 28.7.2020
Uppdaterad 28.7.2020