Skogsbrandsvarning råder ej! - Eldningsförbud råder endast i tätbebyggt område!

Atuomatalarm Brand

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Saltvik

Befäl: 

Lennart Johansson

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 13.5.2021
Uppdaterad 13.5.2021