Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Atuomatalarm Brand

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Saltvik

Befäl: 

Thomas Mattsson

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 3.3.2021
Uppdaterad 3.3.2021