Automatalarm

Ett automatalarm är en centralenhet som man kopplat detektorer till som övervakar en byggnad. Då en brand startar känner detektorerna av att det brinner och meddelar detta till centralenheten som sedan via telefonnätet överför alarmet till alarmcentralen. Vid alarmcentralen alarmeras de brandenheter som distriktets brandchef bestämt.

Behöver din fastighet automatalarm?

De flesta fastigheter går att koppla till vårt automatalarmsystem.

Kostnaden för inkoppling är 55€ och därefter utgår en månadskostnad om 17€/månad. Priserna inkluderar moms.

Varför skall man ha ett automatalarm?

Ett automatalarm övervakar byggnaden hela tiden utan att någon behöver finnas i byggnaden. Detektorerna upptäcker en brand väldigt tidigt så att brandkåren kommer till platsen innan branden blivit stor. Eftersom brandkåren alarmerats i ett tidigt skede så är möjligheterna goda att släcka branden snabbt, och detta i sin tur medför att det blir små skador som följd. 

Om det uppkommer fel i centralenheten eller i detektorerna så skickas ett s.k. anläggningsfel till alarmcentralen som omedelbart ringer till anläggningsskötaren som kan påbörja reparationer direkt. Även telefonlinjen mellan centralenheten och alarmcentralen övervakas hela tiden, så om alarmcentralen tappar kontakten med någon centralenhet så vet alarmoperatören det och kan skicka ut en reparatör.

Vem har automatalarm?

En frivillig anläggning är ett automatalarm som kopplats in på egen begäran för att skydda sig och för att eventuellt få sin försäkringspremie sänkt av försäkringsbolaget.

En myndighetsanläggning är en sådan anläggning där brand- eller annan myndighet kräver ett automatiskt brandalarm för att verksamheten skall kunna fungera på ett säkert sätt.

  • Industrier med stora egendomsvärden på t.ex utrustning, maskiner, och produkter.
  • Anläggningar med äldreboende.
  • Större varuhus och köpcenter.
  • Kulturhistoriska byggnader.
  • Hotell och övernattningslokaler.
  • Skolor.
  • Allmännyttiga lokaler mm.

Kontakta en elinstallationsfirma om du är intresserad av att skaffa ett automatalarm, de flesta lokala firmor känner till hur de skall gå till väga med planering, installation och besiktningar.

Nackdelar med ett automatalarm

Tyvärr finns det även lite nackdelar med ett automatalarm. Det behövs en del underhåll så att inte anläggningen får fel och brister. Om inte anläggningen sköts på rätt sätt kan det medföra att anläggningen börjar ge felalarm, med onödiga brandutryckningar som följd vilket även kan föranleda en faktura från brandmyndigheten. 

Det kan även vara svårt att kunna tillhandahålla kontaktpersoner som skall vara nåbara hela tiden. 

Ett annat problem som kan förekomma är när en byggjobbare kommer till en byggnad med automatalarm, då kan det behövas kopplas ifrån vissa detektorer så att det inte uppkommer alarm på grund av att någon t.ex påbörjar svetsningsarbeten i byggnaden