Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Undantagstillstånd råder / State of emergency

Statsrådet, i samråd med republikens president, konstaterade den 16 mars 2020 att undantagsförhållande råder i Finland (inklusive Åland). Idag har riksdagen inlett behandlingen av det regelverk som framöver kommer att gälla. Bland annat kommer skolor att stängas och vissa restriktioner gällande människors rörelsefrihet införs från och med imorgon den 18 mars. Åtgärderna genomförs i syfte att skydda de som är särskilt utsatta för smitta av coronaviruset Covid-19.Mera information hittar man på statsrådets hemsida

 

On monday March 16, 2020, the Government of Finland, in collaboration with the President of the Republic, declared the Republic of Finland (including Åland) in a state of emergency. Today, the Parliament of Finland has begun the treatment of the regulations that will apply in the future. Among other things, schools will be closed and some restrictions on people's freedom of movement will be introduced as of March 18, 2020. This is carried out with the aim of protecting those who are particularly susceptible to infection by the Covid-19 corona virus. More information can be found on the Government's website http://government.fi

Publicerad 17.3.2020
Uppdaterad 18.3.2020