Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Två bekräftade fall av covid-19 på Åland / Two confirmed cases of covid-19 at Åland

Ålands Hälso- och Sjukvård har ikväll bekräftat två fall av covid-19 på Åland.

Allmänheten uppmanas att fortsätta följa de direktiv, instruktioner och rekommendationer som myndigheterna redan givit.

Uppdaterad information hittas alltid på Ålands Landskapsregerings hemsida.

Åland's Health and Medical Service has confirmed two cases of covid-19 at Åland tonight.

The public are requested to continue to follow the directives, instructions and recommendations already issued by the authorities.

Publicerad 21.3.2020
Uppdaterad 21.3.2020