Trevlig Valborg och första maj!

Idag på Valborgsmässoafton säger vi adjö till vintern och välkommen till våren!

Varning för skogsbrand är INTE utfärdad och därmed råder heller inget generellt eldningsförbud. Vi påminner om att det alltid råder eldningsförbud inom tätbebyggdt område (läs Mariehamn och Godby).

Vill man tända en brasa för att fira Valborg utanför tätbebyggdt område finns i år alltså inga lagliga hinder.

Väljer man att elda bör man tänka på följande:

- Elda inte i närheten av byggnader
- Blötlägg gärna en "skyddszon" på två meter runt brasan
- Se till att du har fungerande släckningsutrustning; slang med påkopplat vatten, en brandsläckare samt spadar, ruskor, krattor och liknande.
- Lämna aldrig elden obevakad och ha alltid mobiltelefon tillhands så att du snabbt kan ringa 112 om något går fel
- Elda aldrig direkt på berghällar. Dom spricker av värmeskillnaderna och skapar fula sår i naturen.
- Du får endast elda rent material såsom löv, ris, kvistar, ved, grenar och obehandlat virke. Övrigt material ska lämnas till återvinningsstationen.
- Elda inte allt på en gång. Eldar du lite i taget blir inte strålningsvärmen så kraftig, det blir mindre rök och elden är lättare att släcka.
- Bevaka brasan så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Dränk brasresterna i vatten och kontrollera platsen.
- Tänk på att den som tänder brasan också är ansvarig för eventuella följder
- Känns det osäkert? Tänd inte på!

Vi på Alarmcentralen önskar er en riktigt fin Valborg!

Publicerad 30.4.2021
Uppdaterad 30.4.2021