Strålsäkerhetscentralen: Allvarlig störning vid Olkiluoto kärnkraftverk, ingen fara för människor eller miljön

En störning har skett i en reaktor i Olkiluotos kärnkraftverk. Reaktorn har stängts ner automatiskt. Det har inte skett något utsläpp och ingen fara har orsakats för människor eller miljön. 

Samordningsgruppen för strålningsfarosituationer på Åland följer med läget.

Mer information kan fås via Strålsäkerhetscentralens hemsida eller via deras Twitter.

 

 

Publicerad 10.12.2020
Uppdaterad 10.12.2020