Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Statsrådet, i samverkan med republikens president, har konstaterat att undantagsförhållanden råder i republiken Finland (inklusive Åland)

Statsrådet har idag den 16 mars 2020, i samverkan med republikens president, konstaterat att det råder undantagsförhållanden i republiken Finland (inklusive Åland). Beslutet innebär bla att samtliga skolor stängs och vissa restriktioner gällande människors rörelsefrihet införs från och med den 18 mars 2020. Detta genomförs i syfte att skydda de som är särskilt utsatta för smitta av coronaviruset Covid-19. Under morgondagen kommer ytterligare beslut att tas som ger konkreta besked om vilka exakta regler som gäller samt vilka åtgärder medborgarna förväntas vidta. Dessa besked kommer då att meddelas vidare. Mera information hittar man på Statsrådets hemsida www.statsradet.fi.

Publicerad 16.3.2020
Uppdaterad 17.3.2020