Räddningsmyndigheternas beslut gällande uppgörande om eld utomhus under Valborgsmässoafton

Sedan en tid tillbaka har Alarmcentralen, utgående från de mätvärden som Finlands Meteorologiska Insitut (FMI) förser oss med, utfärdat varning för skogsbrand vilket betyder att det råder ett generellt eldningsförbud på hela Åland. 

Räddningchefen, i respektive distrikt, kan med särskilda skäl bevilja undantag. Räddningscheferna har fattat beslut enligt vad som redovisas nedan.

Alarmcentralen kontrollerar dagligen kl 12:00 de senaste värdena från FMI och justerar därefter vid behov varningsläget. Aktuellt varningsläge hittar ni högst upp på vår hemsida www.alarmcentralen.ax och när varningsläget ändras informeras också media.

Alarmcentralen önskar er alla en fin Valborgs- och 1:a maj-helg!

 

Mariehamn den 29 april 2020

Johan Ehn, tf alarmmästare

 

För Eckerö, Hammarland, Jomala, Lumparland, Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö gäller följande:

Valborgsmässoafton

Varning för skogsbrand gäller inom landskapet Åland.

Räddningsområde Ålands landskommuner kommer inte att medge undantag för eldning av Valborgsbrasa eftersom samhället befinner sig i ett undantagsförhållande.

Som alternativ rekommenderas att användæför ändamålet godkänd eldstad eller grill, dock ej engångsgrill samt att följa med väderleksprognoserna för att elda brasan en dag då varningen för skogsbrand har upphävts.

Vi bör påminna oss syftet med begränsningarna för undantagsförhållandet, att förhindra spridningen av coronaviruset, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och särskilt skydda de personer som tillhör riskgrupperna.

Räddningsområde Ålands landskommuner gäller Eckerö, Hammarland, Jomala, Lumparland, Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö.

 

Jomala den 29 april 2020

Lennart Johansson, räddningschef

 

För Mariehamn, Lemland, Föglö. Kökar, Sottunga, Kumlinge och Brändö gäller följande:

Valborgsmässoafton

Med anledning av valborgsmässoafton 2020 vill räddningsmyndigheten för Mariehamns stad, Lemland, Föglö. Kökar, Sottunga, Kumlinge och Brändö meddela följande bestämmelser:

Just nu råder skogsbrandvarning vilket betyder totalt eldningsförbud. Med stöd av räddningslagen (2006:106) §31 kan undantag från förbudet beviljas.

I tätbebyggt område skall skriftlig anhållan om tillstånd för uppgörande av eld sändas till Mariehamns stads räddningschef senast den 30 april kl. 14:00. Tätbebyggt område definieras av de trafikmärken som påvisar tätbebyggt område. Beviljade tillstånd innehåller specifika villkor.

I de övriga delarna av räddningsmyndighetens distrikt medges ett generellt eldningstillstånd under villkor. De villkor som gäller är följande:

  • Tillstånd att elda gäller endast 30.4.2020 mellan klockan 18 och 22
  • Den som tänder elden är ansvarig för eldandet
  • Släckningsredskap och vatten ska finnas på plats och ska vara dimensionerat för brasans storlek
  • Elden ska alltid vara övervakad
  • Eldandet får inte skapa olägenheter för övrig

Räddningsmyndigheten för Mariehamns stads distrikt avråder alltid från onödig eldning.

Räddningsmyndigheten kan närsomhelst dra in eller återkalla beslut om undantag från förbudet om uppgörande av öppen eld.

Räddningsmyndigheten hänvisar också till räddningslagen (2006:106) §30 om allmän aktsamhetsplikt.

Avslutningsvis vill räddningsmyndigheten belysa att det åligger varje enskild arrangör av eventuella valborgseldar att se till att restriktionerna om folksamlingar över tio personer efterlevs.

 

Mariehamn den 29 april 2020

Karl Nordlund, tf räddningschef

Publicerad 29.4.2020
Uppdaterad 17.2.2021