Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Provsignalen för Allmänt Alarm i Mariehamn utlöstes på grund av troligt tekniskt fel

I samband med att Alarmcentralen gav ut ett annat larm ca 04:40 på morgonen den 28 juni utlöstes provsignalen för Allmänt alarm i folkmun kallad Hesa Fredrik i delar av Mariehamn. Orsaken till larmet är ännu okänd men vi undersöker tekniken.

Signalen som hördes var en 7 sekunder lång jämn signal som används för att pröva alarmsystemet. När denna signal hör behöver allmänheten aldrig vidta några åtgärder. Proven görs regelbundet och tex i Mariehamn sker det den första dagen i varje månad kl 12. Det ska ändå påpekas att prov kan göras också vid andra tidpunkter. 

Vid hotande fara använder vi oss av signalen för allmänt alarm vilken är en stigande och sjunkande signal som hörs i en minut. Hör man denna signal ska man genast söka sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för ytterligare information.

Det finns ytterligare en signal som används i dessa sammanhang och det är en jämn en minut lång signal som dels används för att meddela att en tidigare fara är över eller mera vanligt som signal vid brandlarm i vissa kommuner på Åland och signalerar då att medlemmarna i frivilliga brandkåren ska söka sig till brandstationen.

Mera information kring signalerna finns i telefonkatalogen och på vår hemsida https://www.alarmcentralen.ax/de-allmanna-varningssignalerna-0

Vi beklagar eventuella olägenheter som provsignalen ställt till med och passar samtidigt på att önska er en fortsatt fin sommar.

Ta hand om varandra i sommarvärmen, skydda er från för mycket sol, drick vatten och använd inte öppen eld utomhus då risken för skogs- och markbränder nu är mycket stor och varning för skogsbrand råder i landskapet Åland!

Med vänlig hälsning

Johan Ehn,
Tf alarmmästare 

Publicerad 28.6.2020
Uppdaterad 28.6.2020