Meteorologiska institutet: Risk för gräsbrand på Åland fr.om. lördag 17/4

Varning för gräsbrand

Det är vår i luften, solen skiner, temperaturen stiger till behagliga nivåer och fjolårsgräset blir torrt. Det sista i kombination med öppen eld och friska vindar är ingen bra kombination...

Finlands Meteorologiska Institut har utfärdat en varning för stor risk för gräsbränder på Åland. Varningen i sig innebär inte några lagliga begränsningar eller förbud gällande uppgörande av öppen eld i naturen, men den ger anledning för var och en av oss att vara försiktiga och tänka till!

Att göra upp öppen eld i naturen i de förhållanden som nu råder är förenad med en uppenbar risk att saker går över styr och elden sprider sig okontrollerat i en plötslig vindby.

Den som avser att gör upp öppen eld i naturen gör gott i att fundera på om det verkligen är nödvändigt och om man ändå väljer att göra det bör man förbereda sig noga med utrustning som gör att man snabbt kan vidta släckningsåtgärder.

Vi påminner om att den som tänder en eld också är ansvarig för alla de följder som en okontrollerad spridning kan få.

Njut av helgen, våren, solen och naturen!

Johan Ehn

Tf Alarmmästare

Publicerad 16.4.2021
Uppdaterad 16.4.2021