Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Landskapsregeringens informationstelefon, 018 25 572 eller 018 25 573 / Dedicated phone line for general questions

Ålands landskapsregering har i dag öppnat en särskild informationstelefon dit allmänheten kan ringa med frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet. Telefonen nås på 018 25 572 eller 018 25 573 och kommer att hålla öppet vardagar klockan 8 - 20.Ytterligare information finns på Ålands landskapsregerings hemsida.

OBS! ÅHS coronatelefon ska användas endast för frågor som rör själva coronaviruset, symptom och vård.

 

Today a dedicated phone line has been opened by the government of Åland for the public’s general questions regarding the measures taken due to the state of emergency.

The phone line is available at 018 25 572 or 018 25 573 and will service between the hours of 8 and 20 on weekdays.

 

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 18.3.2020