Fjolårsgräser är torrt - Stor risk att öppen eld sprider sig fortare än man tror

Vi får just nu en hel del frågor gällande om man får elda utomhus eller inte.

 

Enligt räddningslagen råder det eldningsförbud utomhus då varning för skogsbrand råder och dessutom alltid inom tätbebyggt område.

 

Finlands Meteorologiska Institut utför ständigt mätningar och beräkningar över hur torrt det är i skog och mark. Utgående från detta räknas det fram ett så kallat skogsbrandsindex. När det överstiger en viss nivå utfärdas varning för skogsbrand.

 

För tillfället är varning för skogsbrand inte utfärdat och därmed finns heller inget lagenligt förbud att elda utomhus.

 

Från Alarmcentralens och Räddningsmyndigheternas sida avråder vi dock starkt från att elda utomhus för tillfället. Detta dels för att fjolårsgräset nu är mycket torrt och elden kan sprida sig mycket snabbt. Vidare är det viktigt att inte tära på våra resurser under det undantagstillstånd som just nu råder. En brand i terrängen som orsakas av oförsiktigt eldande tar tid och kraft av brandkåren.

 

Njut av vårvädret, städa gärna upp efter den gångna vintern men låt helst bli tändstickorna!

 

Allt gott! 

 

Johan Ehn,

Tf alarmmästare

Publicerad 4.4.2020
Uppdaterad 17.2.2021