Skogsbrandsvarning råder ej! - Eldningsförbud råder endast i tätbebyggt område!

Kontrolluppdrag

Typ av alarm: 

Litet alarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 6.6.2021
Uppdaterad 6.6.2021