Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

kontrolluppdrag

Typ av alarm: 

Litet alarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Karl Nordlund

Avslutat: 

Avslutat
Lotsgatan
Publicerad 30.6.2020
Uppdaterad 30.6.2020