Varning för skogsbrand råder inte! - Eldningsförbud råder enbart i tätbebyggt område!

Grundalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Krister Koskinen

Avslutat: 

Avslutat
Hotell Arkipelag
Publicerad 22.2.2021
Uppdaterad 22.2.2021