Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Grundalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Lennart Johansson

Avslutat: 

Avslutat
Ålands centralsjukhus
Publicerad 18.9.2020
Uppdaterad 18.9.2020