Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Grundalarm

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Hammarland

Befäl: 

Lennart Johansson

Avslutat: 

Avslutat
Lagerhotellet
Publicerad 13.8.2020
Uppdaterad 13.8.2020