Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Byggnadsbrand

Typ av alarm: 

Grundlarm – byggnadsbrand

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Karl Nordlund

Avslutat: 

Avslutat
Sjuryggsvägen
Publicerad 8.7.2020
Uppdaterad 8.7.2020