Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Brandalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Johan Söderberg

Avslutat: 

Avslutat
Strandnäs Studentbostäder
Publicerad 11.1.2021
Uppdaterad 11.1.2021