Varning för skogsbrand råder inte-Eldningsförbud enbart i tätbebyggt område

Brandalarm

Typ av alarm: 

Litet alarm – automatalarm

Kommun: 

Mariehamn

Befäl: 

Karl Nordlund

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 3.7.2020
Uppdaterad 3.7.2020