Automatalarm Brand

Typ av alarm: 

Grundlarm – automatalarm

Kommun: 

Lemland

Befäl: 

Räddningsledare i beredskap, M03

Avslutat: 

Avslutat
Publicerad 1.10.2021
Uppdaterad 6.10.2021